Gå till innehållet

från Skribent

Daniela Piipponen

Svenskan är osynlig på många bibliotek

Artiklar

Beatrice Silén, Daniela Piipponen, Jari-Pekka Välimaa, Therese Lindström Tiedemann

För att våga tala svenska med bibliotekarien skulle många kunder vilja veta på förhand att bibliotekarien faktiskt kan svenska.