Gå till innehållet

från Skribent

Chris Silverström

Attityd och kön har samband med resultaten i modersmålet

Artiklar

Chris Silverström

Tvåspråkiga elever i nian ligger på samma nivå som enspråkiga elever då de ska avgöra ords stilnivå, men de enspråkiga skriver en betydligt korrektare svenska enligt en undersökning från 2014.

Bland pulpeter, roskisar och jättekiva käringar

Artiklar

Chris Silverström

Val i sikte

Artiklar

Chris Silverström

Språklig hjälpreda för lärare och elever

Artiklar

Chris Silverström