Gå till innehållet

från Skribent

Anne Ketola

Syntolkning gör kulturen tillgänglig med hjälp av ord

Artiklar

Anne Ketola

Tack vare syntolkning kan personer med synnedsättning få en rikare upplevelse av en film, en utställning eller en teaterpjäs. För tolken gäller det att balansera mellan olika behov i vitt skilda situationer.

Person med förbundna ögon lyssnar på beskrivning läst av en annnan person.