Gå till innehållet

från Skribent

Alf Rehn

Makten och managementiskan

Krönikan

Alf Rehn

Management – bara ordet. Ett mångdubbelt lånat ord, först från italienskans maneggiare (från latinets manus) …