Fråga: Bästa språkvårdare. Jag ber om hjälp med ett ålderdomligt(?) uttryck: ”vara förut i början”. Uttrycket ingår i E. Nervanders bok om Alexander I, Resor i Finland, och gäller lantdagsbalen i Borgå 1809. Hela satsen lyder: ”Det har om detta tillfälle antecknats, att kejsar Alexander dansade mest med alla fruar, men med få flickor, konverserande alltid med dem han dansade och ville alltid, att någon skulle vara förut i början”.

Månntro uttrycket ”vara förut i början” syftar på att följande dam redan skulle var utvald och väntande att bli uppbjuden av kejsaren?

Svar: Med utgångspunkt i ordet förut i betydelsen ’framom, framför något eller någon’ torde uttrycket betyda att kejsaren gärna såg att något annat par dansade framför honom och hans danspartner. Kanske han helt enkelt ogillade att inleda dansen.