Som de flesta redan vet har vi en ny språklag i Finland. Vad den nya språklagen innehåller kan man bl.a. läsa om på Folktingets webbsida samt på justitieministeriets sida.

 

12.4.2019: Två icke-fungerande länkar togs bort.