Fråga: Vilken preposition används med verbet utelämna; heter det utelämna i en skrivelse eller från en skrivelse?

Svar: I konstruktionsordboken Svenskt språkbruk finns ett par exempel på utelämna med prepositionen i, men inget exempel med från. Jag citerar ett av exemplen: Hyresvärden har utelämnat denna del av paragrafen i hyreskontraktet. Det är alltså i allmänhet i som ska användas. När det gäller utelämna är det för övrigt viktigt att komma ihåg att det faktiskt heter så och inte ”lämna bort”, som ju ofta används i finlandssvenskan.