Fråga: Anses det numera korrekt att skriva t.ex. ”till de som” och ”bland de som” i stället för ”till dem som” och ”bland dem som”?

Svar: Uttryck som de ovanstående där de inte böjts blir allt vanligare, och anses inte längre vara helt felaktiga. Det verkar som om ”de som” bland språkbrukarna alltmer kommit att betraktas som en oböjlig helhet, och på språkvårdarhåll har man enats om att ”de som” kan sidoställas med ”dem som” när de/dem står efter preposition eller som objekt och när det finns ett underförstått substantiv i meningen. Man kan alltså skriva både ”till dem som” och ”till de som”, men för mer formella texter rekommenderas fortfarande ”till dem som”, som trots allt är det mest korrekta alternativet.