Fråga: Kan ni säga hur man skall skriva detta på finlandssvenska: tax-free-butik, tax-free butik eller taxfreebutik?

Svar: Det finns inget särskilt ”finlandssvenskt” sätt att skriva sammansättningar på; reglerna för hur ord kan fogas till varandra är gemensamma för svenskan i hela det svenska språkområdet. För sammansättningar med ordet taxfree, liksom för andra sammansättningar, gäller att de skrivs i ett ord på svenska: taxfreebutik, taxfreehandel, taxfreeförsäljning etc.