När svenskan syns i gatubilden handlar det nästan uteslutande om officiell skyltning. I kommersiella sammanhang saknas svenskan nästan helt, speciellt i områden där svenskan är i minoritetsställning, till exempel i huvudstadsregionen.

Syrjäläs avhandling faller inom den sociolingvistiska forskningen och undersöker så kallade lingvistiska landskap, det vill säga namnbruket och språkbruket i det offentliga rummet, bland annat på skyltar och reklamaffischer. Syrjälä har kartlagt det lingvistiska landskapet i Karis och Grankulla och också intervjuat invånarna om deras inställning till svenskan i det offentliga rummet. Resultaten visar att det finns positiva attityder till svenskan, men också att inte alla finska informanter tycker det är självklart att det finns ett riktigt behov av svenska i gatubilden.

– För svenskan i Finland har därför både namnbruket och de officiella policyerna en avgörande roll, säger Syrjälä.

Väinö Syrjälä disputerade i juni vid Helsingfors universitet. Avhandlingen kan läsas i sin helhet på ethesis.helsinki.fi.