Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och ordförande i Svenska språknämnden i Finland, har gett ut en första rapport från ett reklamspråksprojekt om Stockmanns annonser under 1900-talet. Rapporten heter ”Reklamsvenska i Finland speglad genom varuhuset Stockmanns tidningsannonser under det 20:e seklet” och kan nu laddas ner från handelshögskolans webbplats:

http://swoba.hhs.se/hanken/abs/hanken0535.htm.

Syftet med reklamspråksprojektet är att analysera hur och när förändringar i svenskan som uppträder i Sverige dyker upp i tidnings­annonser som skrivs på svenska i Finland. Tidningsannonser från varuhuset NK fungerar som jämförelsematerial. I denna första rapport presenteras det pågående forskningsprojektets syfte, frågeställningar, material och metoder.