Ordlistan har kommit till efter önskemål från anställda som inte kan finska eller som bara kan relativt lite, men som jobbar i de kommuner som hör till förvaltningsområdet för finska i Sverige. De här kommunerna har ett särskilt ansvar att erbjuda äldrevård på finska.

Ordlistan kan laddas ned gratis på Institutet för språk och folkminnens webbplats sprakochfolkminnen.se.