Den 9 april arrangerade Svenska litteratursällskapet ett tvärvetenskapligt seminarium med rubriken ”Språk och historia – språkvård, språkplanering och flerspråkighet”. Arrangörer för seminariet var historiska nämnden, språkvetenskapliga nämnden och forskningssektorn vid SLS. Historikern Jennica Thylin-Klaus behandlade den tidiga svenska språkplaneringen i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv, medan språkvårdaren Charlotta af Hällström-Reijonen beskrev finlandismer och språkvård i ett hundraårsperspektiv. Historikern och forskningschefen vid SLS Christer Kuvaja redogjorde för tvåspråkigheten i södra Finland under hundra år (1750–1850) och Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, lade språk- och utbildningspolitiska perspektiv på det nya mångspråkiga Sverige. Det tvärvetenskapliga greppet framkallade långa diskussioner efter respektive föredrag. De bägge disciplinerna, språkvetarna och historikerna, lärde sig säkert också mer om sitt eget ämne tack vare vidgade vyer och nya perspektivvinklingar. Detta var första gången ett liknande seminarium hölls, men det lär inte vara den sista.