Fråga: Jag har undrat över en sak. Tidigare när man ville se ett tv-program som man hade missat så bandade man det på en videokassett. I dagens läge när videorna börjar dö ut har vi i stället fina digitalboxar med hårddisk som gör samma sak. Men vilket ord borde vi använda? Är det fortfarande fråga om att banda fast man inte sparar programmet på ett band?

Svar: Det naturliga verbet när man vill ”banda” ett program på en dvd-skiva eller på hårddisken på digitalboxen är verbet spela in. En dvd-spelare som man kan spela in program på kallas dvd-inspelare.