Fråga: Hur ska ordet ura-avain (i en förteckning över nycklar) översättas till svenska? Det är alltså fråga om en nyckel som är lite större än en vanlig abloynyckel och som har en fördjupning eller fåra längs den del som går in i låset.

Enligt Teknologicentralen TSK är spårnyckel en svensk motsvarighet till ura-avain.