Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det finska uttrycket kimppakyyti, som innebär att flera personer åker till jobbet tillsammans?

Svar: Kimppakyyti motsvaras av samåkning eller att samåka. Uttrycket auton yhteiskäyttö, som innebär att en bil nyttjas gemensamt av ett antal hushåll, har den svenska motsvarigheten bilpool.