Fråga: Är det bättre att använda ordet zigenare eller ordet rom?

Numera rekommenderas i allmänhet rom i stället för zigenare, eftersom det senare ordet av många uppfattas som nedsättande. Också ordböckerna är uppdaterade i detta avseende.I den nyaste upplagan av Svensk ordbok sägs det uttryckligen: ”Beteckningen rom bör föredras framför beteckningen zigenare.” Nationalencyklopedin konstaterar att zigenare är ett tidigare namn på folkgruppen romer och att de flesta som hör till denna folkgrupp själva föredrar att kalla sig romer.

Notera att det rekommenderade uttalet av ordet rom har ändrats. I Språkbruk 1/1994 gavs uttalet råmm, råmmer med kort å, men numera rekommenderas ett uttal med långt å, alltså rååm, rååmer. Också adjektivet romsk uttalas med långt å, rååmsk. När det gäller språket romani är uttalet antingen rååmani eller råmmani.