Fråga: Skrivs richterskala med stor eller liten bokstav?

Svar: Sammansatta ord där förleden är ett egennamn skrivs med stor bokstav om förleden har kvar sin namnkaraktär:  Estlandsvän, Hitlertiden, Åbotrakten, Ekenäsbo. Det finns emellertid många sammansatta ord där förleden egentligen är ett egennamn men har förlorat sin namnkaraktär, och de sammansättningarna skrivs med liten bokstav: röntgenkamera, vichyvatten, grönlandshund, dieselmotor, stetsonhatt. Till den här senare gruppen hör också richterskala, som alltså skrivs med liten bokstav.