Fråga: Hur böjs ordet policy i pluralis?

Svar: Ordet policy definieras i Svensk ordbok som ’grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande’. Man kan t.ex. tala om en tidnings policy i en viss fråga. Någon pluralform av ordet anges varken i Svenska Akademiens ordlista eller i Svensk ordbok, och i praktiken måste det vara mycket sällan det överhuvudtaget finns behov av en sådan form. Svenska språknämnden rekommenderar att vi helt avstår från att böja ordet i pluralis, och påpekar att policy oftast kan ersättas med ord som principer, riktlinjer, politik eller inriktning – då slipper vi hela problemet. Språknämnden nämner en teoretisk pluralform policyer (jämför t.ex. jury, juryer), men avråder oss alltså från att använda den.