Fråga: Jag undrar hur man borde skriva satsen monia kieliä on alettu opiskella med s-passiv på svenska? Finns det flera möjligheter? Är det rätt att skriva flera språk har börjats studera?

Svar: Nej, vi ska inte skriva *flera språk har börjats studera. Det är fråga om en verbkedja (börja + studera), och enligt Språkriktighetsboken ska bara huvudverbet (här studera) i verbkedjor skrivas i passiv form, inte hjälpverbet (här börja). Det skulle alltså bli flera språk har börjat studeras. Men om det är möjligt vore det bättre att skriva om satsen på något sätt och göra den aktiv.