Fråga: Ska det heta Nordkalotten eller i Nordkalotten?

Svar: Det är uppenbart att det är Nord­kalotten som används, men det är inte så lätt att säga varför det är så. Nordkalotten är ett stort område – de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland. Att det är prepositionen som används kan bero på associationer till betydelserna hos ordet kalott: ’rund, mjuk mansmössa, en kulle utan brätte’ respektive ’något som har skålform och kan tänkas vara avskuret från ett klot’. Man kanske tänker sig något slags kulle, och då är den naturliga prepositionen.