Fråga: Heter det dikesrenen eller i dikesrenen?

Tänker man på vad dikesren egentligen betyder, nämligen ‘jord- eller vägremsa mellan ett öppet dike och en åker eller mellan ett dylikt och körbanan på en väg’ (Svenska Akademiens ordbok) är dikesrenen mest logiskt. I ordböckernas exempel används vid dikesrenen och längs dikesrenen. Märkligt nog är det i dikesrenen som ger flest träffar på webben. Tydligen har betydelsen av orden dikesren fördunklats i det allmänna medvetandet.