I maj gav Terminologicentralen TSK ut en ordlista över sociala medier. Ordlistan presenterar sammanlagt 62 termer som används på området. Den ger termrekommendationer på finska med motsvarigheter på svenska och engelska. Varje termpost innehåller dessutom en detaljerad, ofta rätt omfattande, beskrivning av företeelsen på finska. Bland de ord som tas upp till behandling finns ord som taggmoln, gränssnittskomponent, flödesläsare, nyhetspuff och vänförfrågan.

Ordlistan är avsedd för personer som använder sociala medier och för dem som upprätthåller och producerar innehåll till tjänsterna. En viktig målgrupp är också informatörer, journalister och översättare. Ett av de bakomliggande målen med ordlistan är att klarlägga och förenhetliga termanvändningen i den kommunikation som rör de sociala medierna.

Ordlistan över sociala medier finns på adressen www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto. Den kommer också att ingå i Terminologicentralen TSK:s termbank TEPA.