Tiggaren Harald har precis anlänt till Ascalon, ovetandes om den katastrof som snart kommer att drabba kungadömet med de gröna skogarna och de vackra Shiverpeak-fjällen som kan skönjas i fjärran. Bakom kungadömets höga murar har de krigiska men intelligenta vilddjuren charr smitt planer på hur de ska riva muren och ödelägga människovärlden, för det enda de lever för är krig.

Beskrivningen ovan är bakgrunden till Guild Wars, ett så kallat massivt onlinerollspel.  Spelet utkom kort efter det mer namnkunniga World of Warcraft. Tiggaren Harald är egentligen en så kallad avatar, en figur kontrollerad av en människa. Namnet Harald the Beggar har valts för att namnet ska vara anpassat för spelets mer engelskspråkiga miljö. Eller rättare sagt den engelskspråkiga miljö spelaren valt att primärt spela i.

Servrar på olika språk

För många utomstående kan spelvärlden och spelande online framstå som väldigt engelska, vilket det också är för många nordiska så kallade gamers. Men det skulle ändå vara ett felslut att se på dessa spelvärldar som exklusivt engelska då det finns avdelningar eller rättare sagt servrar där den språkliga kontexten är förhandsinställd eller på annat sätt favoriserar ett visst språk. Det finns alltså engelska serverar, tyska servrar, koreanska servrar och internationella servrar där man antingen förväntas använda ett visst språk eller kan välja språk.

Många nordbor spelar online på engelska, medan till exempel spanjorer, fransmän och tyskar ofta har sina egna grupper där kommunikationen mellan spelarna sker på det egna språket.
Många nordbor spelar online på engelska, medan till exempel spanjorer, fransmän och tyskar ofta har sina egna grupper där kommunikationen mellan spelarna sker på det egna språket. Foto: Pixabay

Sociologen Manuel Castells menar att internet och det digitala samhället definieras av det verkliga samhället och att det inte går att skilja på det moderna samhället och internet eftersom dessa fungerar inom varandra. Det betyder även att man inte kan se på internet som en domän där språk verkar utan som en del av samhället i sig med sina egna domäner. Det största språket var och är fortsättningsvis ännu engelska, men andra språk tar hela tiden mer och mer plats då fler får tillgång till internet och då många tjänster digitaliseras. Det syns i att internet inte blivit mindre engelskspråkigt, men mer mångspråkigt. År 1997 gjordes beräkningar som angav att cirka 80 procent av allt innehåll på nätet var engelskspråkigt. (David Crystal. Language and the Internet. Cambridge University press.) I april 2019 hade andelen fallit till cirka 25 procent. (Internet World Stats, hämtad 22.8.2019)

Spelarna måste kommunicera

Spelvärlden är ändå speciell jämfört med internets olika chattar, forum, bloggar och nyhetssajter. Alla som ger sig in i onlinespelandet kommer antingen tävla mot andra spelare eller spela tillsammans med dem. I rollspelen hamnar man även i situationer där man måste arbeta mot gemensamma mål tillsammans med spelare från olika delar av världen. Vi är alltså ganska långt borta från slentrianskrollandet genom Facebooks eller Instagrams flöden. Detta ställer krav på kommunikationen. Förutom att välja aktivitet måste deltagarna även komma överens om vilket språk som talas och när.

Här spelar den digitala miljön en stor roll. Servrar kan markera ett visst språkligt utgångsläge eller en språklig miljö om man så vill. Det handlar alltså inte så mycket om spelarnas geografiska position, även om många spel även har en geografisk indelning. Man kan alltså vara på den spanska servern för Nordamerika eller den europeiska spanska servern. Många söker sig även till geografiskt närliggande servrar, bland annat för att datatrafiken då fungerar snabbare. En annan orsak är tidsskillnaden mellan världsdelarna. När det är dag här i Finland är det natt eller tidig morgon i exempelvis Amerika eller i Australien. Det betyder att amerikanska servrar kan gapa tomma om man kopplar upp mot dem mitt på dagen i Finland. Många spel innehåller även klaner, gillen, klubbar eller andra sammanslutningar mellan onlinespelare och man behöver inte leta länge innan man stöter på en språkligt eller nationellt anknuten klan. Dessa kan ha namn i stil med Swedish warriors, Illrarna eller något annat som markerar språklig eller nationell anknytning. Här blir det lite underförstått att man kan behöva ett visst språk för att framgångsrikt kunna bli en del av gillet eller klanen.

På så sätt skapas språkliga utrymmen i spelen där andra språk än serverns språk används. Språket i dessa klaner har vissa inslag som markerar mångspråkighet där både kodväxling och tillfälliga lån som knyter an till serverns majoritetsspråk är vanliga. På grund av de goda kunskaperna i engelska i Norden hittar man oftast svenskar, danskar, norrmän och finländare på de engelska servrarna. Andra icke-engelskspråkiga nationaliteter man ofta stöter på är holländare och en och annan tysk. Tyska är dock precis som franska och spanska ett starkt språk och har ofta egna servrar där de flesta tyskspråkiga hänger.

Det finns även ganska stora skillnader mellan spel, beroende på vilken typ av spel det är. Guild wars och World of Warcraft tillhör genren massiva onlinerollspel där kommunikationen i regel sker genom chattfönster. En annan populär kategori är förstapersonsskjutare eller kort och gott FPS från engelskans First-person shooter, där några kända titlar är Battlefield och Counter Strike. Nära besläktad är även tredjepersonsskjutare (TPS) där skillnaden är om man ser spelet utifrån sin avatars ögon (förstapersonsperspektiv) eller över avatarens axel (tredjepersonsperspektiv). Här är kända titlar Fortnite och Player Unknown’s Battlegrounds. I de här kategorierna kommunicerar spelarna inte så mycket skriftligt.  I den senare kategorin går spelet mycket snabbt och det finns inte tid till att skriva mycket i de chattfönster som vanligen finns i spelen. Förekommer någon form av längre kommunikation är det via så kallade röstchattar, som man använder för att tala med andra spelare.

Olika strikta språkregler

Man måste dock ta i beaktande spelens och servrarnas regler. Massiva onlinerollspel brukar i regel vara mer tillåtande vad gäller andra språk än det som servern flaggats med, även om det händer att man fårfeedback av andra medspelare om man bryter mot serverns språkpolicy. I många FPS-spel kan man däremot bli utkastad och även möjligen bannad från servern om man bryter mot serverns explicita språkpolicy. Skillnaden beror på att många FPS-spel har fristående eller hyrda servrar. Det kan vara olika klaner som vill ha en egen server att träffas och spela på, men där även utomstående har möjlighet att delta. En server hyrd eller ägd av en tysk klan kan därmed avgränsa språkbruket till tyska och möjligen engelska. Samma möjligheter finns inte i många massiva onlinerollspel där speltillverkaren eller distributören äger och upprätthåller servrarna själva.

Digitaliseringen har gjort världen mindre och man kan börja tala om att det skapats ett internationellt vardagsrum där vi inte handlar varor, knyter affärskontakter eller försöker sprida nyheter utan också en plats där vi leker, spelar, träffar folk och förälskar oss. Spelandet inte bara möjliggör men bjuder även in till en helt annan typ av stundom djupare kommunikation mellan spelare runt om i världen än vad som är vanligt på exempelvis sociala medier. Vilket språk den kommunikationen sker på är inte självklart utan beror på många faktorer i den digitala miljön.

Ordlista

Klan (eng. Clan): En grupp onlinespelare i ett sammanslutet sällskap. Går ofta under andra benämningar beroende på spel.

Server: En server är en sorts dator med uppgiften att koppla samman andra datorer och utföra uppgifter centralt. Onlinespel sker genom att spelare kopplar upp på en och samma server för att kunna spela och kommunicera med varandra.

Gamer: En person som spelar mycket TV- eller datorspel.

Avatar: I spelvärlden oftare kallad PC som är förkortningen av player character och är den figur som kontrolleras av en spelare. Motsatsen är NPC non-player character, som är datorstyrda figurer.