The Northern European Journal of Language Technology (NEJLT) är en ny nättidskrift som ges ut av Northern European Association for Language Technology (NEALT). Tidskriften ska ta upp forskningsresultat inom språkteknologi, både talat och skrivet språk. Fokus är på norra Europa, det vill säga Norden, Baltikum och nordvästra Ryssland. Engelska är tidskriftens officiella språk. Tidskriftens chefredaktör är Mare Koit från Tartu universitet, Estland. NEJLT finns på Linköpings universitets webbplats, http://www.nejlt.ep.liu.se/.