Fråga: Ska jag skriva Ni eller ni när jag vänder mig till en person?

Som tilltal till en person är Ni en artighetsform som ska skrivas med stor bokstav. Då ska också Er, Ert, Era skrivasmed stor bokstav. Däremot ska du, din, ditt, dina skrivas med liten bokstav.