Fråga: Går det bra att skriva ministeriet själv i en officiell text, eller måste det vara ministeriet självt?

I talspråk och vardagligt skriftspråk låter vi ofta bli att böja ordet själv, men i officiella texter är det bäst att böja ordet och skriva ministeriet självt, ministerierna själva. Den böjda formen är än så länge mer neutral, så det är mindre risk för att läsaren reagerar på den än på den oböjda formen.