Fråga: Är det någon skillnad om jag skriver min blå bil eller min blåa bil?

Svar: Man kan säga och skriva både min blå bil och min blåa bil. Formen blå har något högre stilvärde än blåa enligt Svenska Akademiens grammatik, och i tidningsspråk används vanligen blå. Språkrådet i Sverige säger dock klart att bägge formerna kan användas också i skrift (min blå klänning respektive min blåa klänning). Samma regler gäller pluralformerna: mina blå/blåa bilar. Allt detta håller streck också för adjektivet grå.