Fråga: Hur förkortas veckodagarnas namn?

Enligt Svenska skrivregler förkortas veckodagarnas namn normalt genom att man stryker ledet dag. Det blir alltså mån., tis., ons., tors., fre., lör., sön. I speciella sammanhang, där utrymmet är begränsat, kan man också använda de två första bokstäverna: må., ti., on., to., fr., lö., sö. Det går också att utelämna punkterna och skriva mån, tis, ons, tors, fre, lör, sön respektive må, ti, on, to, fr, lö, sö.