Fråga: Vi undrar om ni kan föreslå någon svensk motsvarighet till hyvinvointiala. Branschen omfattar allt från wellness till spa-tjänster, tillverkning och försäljning av styrketräningsmaskiner till gym osv. På vissa håll används välfärdsbranschen. Går det med välbefinnandebranschen?

Vi föreslår må bra-branschen. Det finns t.ex. en massa belägg på må bra-böcker. En annan möjlighet är välbefinnandebranschen. Välfärd är där-emot någonting annat; välfärdsverksamhet definieras som ’vård, skola eller omsorg’.