Bästa redaktörer

 Läste senaste nummer av Språkbruk (3/2008) i helgen och jag är tacksam att valterminologin uppmärksammades i tidningen. Terminologi på svenska är något jag slår vakt om i min undervisning. Reagerade dock på sida 35 där det står ”på svenska talar man alltid om ett val – valet (inte: valen)”. Det är riktigt att i frågan om Europaparlaments-, president- och riksdagsval är det fråga om ett val. Oberoende av om de invalda väljs in från en valkrets, vilket är fallet i de två första fallen, eller från 15 valkretsar som i det senare fallet. Beträffande kommunalval är situationen en annan. Där utgör alla kommuner en valkrets och därtill väljs fullmäktige till lika många församlingar som det finns kommuner. Vad jag avser är att i val där det väljs in kandidater till en nationell eller internationell församling är det frågan om ett val. Men där det är fråga om många församlingar är det frågan om flera hundra olika val och därför bör ordet stå i pluralis eller hur? Jag har således i min undervisning talat om kommunalvalen t.ex. i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Inte valet i nämnda kommuner. Däremot gäller singularisformen i fallet kommunalvalet i Helsingfors eller i någon annan kommun t.ex. Närpes. Samma regel bör enligt denna logik även gälla de regionala landstingsvalen i Sverige.

En annan fråga. Varför får man inte använda versaler vid partibeteckningar såsom i fallen sfp och sdp. Däremot är detta kutym beträffande idrottsföreningar IFK, BK-46 eller beträffande EU och FN för att inte glömma bilmärkena BMW eller Fiat och givetvis en massa andra förkortningar i företagsvärlden. Vad är logiken bakom detta?

Jan Sundberg
Professor
Institutionen för allmän statslära
Helsingfors universitet

 

Du har alldeles rätt när det gäller användning­­­­­en av singular och plural i kommunalvalet respektive kom­­mu­­­­nal­­valen. När man talar om kommu­nal­­­valet i allmänhet kan man använda singular bestämd form, trots att man genomgående talar om ”kunnallisvaalit” på finska, men när man talar om de olika kommunalvalen går det bra att skriva kommunalvalen.

När det gäller partibeteckningar rekommenderas det numera att man skriver initialförkortningarna med versaler. I den senaste upplagan av Svenska skrivregler, som kom ut nyligen, rekommenderas att man skriver partibeteckningarna med versaler, och denna regel kommer också vi att följa. Vi skriver med andra ord SFP, SDP, KD, C etc.

Pia Westerberg
Redaktionssekreterare
Språkbruk