Årets tema för språkvårdsdagen är Klart språk. (Se programmet på sista sidan.) Anmäl dig i tid, det brukar snabbt bli fullt. På grund av Focis flytt delar vi också gratis ut böcker ur våra boklager.