Fråga: Jag undrar över hur det är bäst att översätta de besvärliga orden vertaistuki samt vertaisryhmä eller vertaistukiryhmä. Det är fråga om att personer med olika slags sjukdomar eller problem får stöd av andra i samma situation.

Svar: Ett lämpligt ord för vertaistuki är kamratstöd. Man hittar en massa belägg på det ordet på sverigesvenska webbsidor, och det används just i sådana sammanhang som du talar om. De organiserade grupper där kamratstöd ges kallas ofta självhjälpsgrupper. Grupperna kan också kallas kamratgrupper – till exempel kamratgrupp för överviktiga. Det bör dock påpekas att kamratgrupp naturligtvis också används i många andra sammanhang, om spontana grupper av olika slag.