Fråga: En enkel fråga: ska det vara mellanrum mellan förnamnsinitialer eller inte, alltså J. L. Runeberg eller J.L. Runeberg?

Förkortningar av personnamn kan räknas som avbrytningar av samma typ som t.ex., bl.a., m.m., och då tillämpas samma regler som vid dessa, dvs. inget mellanrum sätts ut (Svenska skrivregler, punkt 10.2). Däremot sätts mellanrum ut mellan förnamnsinitialerna och efternamnet. Det blir alltså J.L. Runeberg.