Tiden är nu mogen för en nordisk kulturkanal, anser den svenska riksdagsledamoten Mats Johansson och den norska stortingsrepresentanten Olemic Thommessen. I en debattartik­el i Dagens Nyheter (25.4.2010) lägger de fram sin vision om en samnordisk public service-lösning för kultur.

Johansson och Thommessen menar att de nordiska länderna önskar sig ett större utbud av europeisk och nordisk film, dokumentärer och kulturnyheter. De två riksdagsledamöterna har därför väckt frågan om en nordisk kulturkanal i Nordiska rådet. De anser att det är dags för ett större grepp utöver det samarbete och den gemensamma produktion som existerar i dag. Förebilden finns i den fransk-tyska kanalen Arte som haft något av en kompletterande roll i de båda länderna. Arte Nord kunde vara ett tillskott till floran av kvalitetsprogram, säger riksdagsledamöterna.

En gemensam kanal kunde också hjälpa upp den nordiska språkförståelsen. Johansson och Thommessen skriver: ”Ett nordiskt mervärde med en gemensam tv-satsning vore att motverka den alltmer hotade språkförståelsen över gränserna. I dag har yngre generationer nordbor svårare att följa samhällsutvecklingen i respektive nordiskt land. De stora medierna har av ekonomiska skäl prioriterat ner bevakningen över gränserna och spridningen av oöversatt litteratur är minimal.” Riksdagsledamöterna ger också det populära programmet Skavlan som exempel på att det är fullt möjligt att ha skandinaviska som utgångspunkt.