Fråga: Vi brottas med termen inkerinsuomalainen. Vad blir den svenska motsvarigheten? Räcker det med ingermanländare eller ska vi tala om ingermanfinländare?

Inkerinsuomalainen betyder samma sak som inkeriläinen. På svenska räcker det med ingermanländare som betecknar invånare av finskt ursprung i Ingermanland. Ordet används också som gemensam beteckning för finnarna och den ortodoxa urbefolkningen (på finska inkeroiset) i Ingermanland.