Sedan 2008 kräver det danska Videnskabs­ministeriet att sökare till all högre utbildning i Danmark ska ha läst danska på A-nivå och engelska på B-nivå i gymnasiet. Detta gäller från och med 2010 också skolorna på Färöarna och de färöiska studenterna, som alltså blir tvungna att välja bort färöiskan som A-språk i gymnasiet om de ska ha jämbördiga chanser att studera i Danmark.

De färöiska studenterna har tidigare kunnat tävla jämlikt med danskarna om studieplats­erna. Färöingar börjar läsa danska i skolan som 9-åringar.

Det nya kravet utgör ett hot mot färöiskan, som är ett språk som talas av cirka 49 000 personer på Färöarna och 20 000 i övriga Danmark. De danska myndigheterna gör ett överslag i sin strävan att värna om det danska språket, på bekostnad av färöiskan, menar den färöiska lingvisten Majbritt Pauladóttir, som skriver till Språkbruk: ”Det som bør gjøre saken nærmest utålelig i vår moderne tids fokus på styrking av truede språk og varsomheten som bør utøves for å motarbeide koloniserende tankegang, er at de danske myndighetene i sin iver etter å verne om det danske språkets situasjon, ikke klarer å gjøre dette uten å samtidig skape en trusel mot ett av Riksfellesskapets minoritetsspråk.” Danska ska alltså inte bara vara ett språkämne utan också ett kulturbärande undervisningsämne och verktyg för inlärning av andra ämnen (engelska, matematik, fysik och kemi) i det färöiska gymnasiet. Undervisningen i dessa ämnen ska också ges på danska.

Diskussionen i frågan fortsätter mellan politiker på Färöarna och i Danmark, och man får hoppas att de kommer till en förnuftig lösning som innebär att färöiska studenter som siktar på universitetsutbildning även i framtiden ska anse sig ha möjlighet att läsa engelska, matematik, fysik och kemi på färöiska, och få modersmålsundervisning på sitt eget modersmål. Skolspråket kan inte underskattas när det gäller minoritetsspråk.

Färöingar kan läsa färöiska språket och litteraturen samt historia och kulturhistoria på Färöarna, men all övrig högre undervisning ges vid utländska lärosäten, företrädesvis i Danmark.