I EU-förordningen står det bland annat att förklaringar om samtycke måste formuleras klart, tydligt och lättillgängligt. All information som är riktad till allmänheten ska vara kortfattad, lättåtkomlig och lättbegriplig, språket ska vara tydligt och enkelt och vid behov visualiseras. Information riktad till barn nämns separat: ”Eftersom barn förtjänar särskilt skydd, bör all information och kommunikation som riktar sig till barn utformas på ett tydligt och enkelt språk som barnet lätt kan förstå.”