Känner du till termer som gärningsören och kronobeskällare? Vad är skillnaden mellan en tiondelängd och en saköreslängd? Att försöka hitta den rätta betydelsen för de uttryck och termer som ingår i det historiska arkivmaterialet är ofta arbetskrävande. Många termers betydelse har dessutom förändrat sin betydelse under århundradenas lopp. De är besvärliga att hitta i standardordböcker och ofta är den nödvändiga special­litteraturen svårtillgänglig. För att förbättra situationen har Svenska litteratursällskapet beslutat ge ut en förvaltningshistorisk ordbok. Planeringen av projektet inleddes i november 2007, då också en redaktion tillsattes. Ordboken byggs upp i tre delar: en alfabetisk del, en del med tematiska artiklar och ett specialregister. Huvudredaktör är Lena Huldén och redaktör är Mona Rautelin.