Fråga: Jag har förstått att försvarlig använt om betyg och liknande är en finlandism. Jag vill inte använda ordet, men vad ska jag skriva  i stället?

Svar: Man kan ibland använda hjälplig eller försvarbar i stället för försvarlig (fi. välttävä), men i fråga om (skol)betyg saknar försvarlig en direkt motsvarighet i rikssvenskan. Ofta blir formuleringen helt annorlunda i rikssvenskan. Exempel: i en finlandssvensk text om vatten­kvalitet står det ”Ytvattnen delas in i fem klasser: utomordentlig, god, nöjaktig, försvarlig och dålig” medan en motsvarande text i Sverige har formuleringen ”Ytvattnen delas in i en skala med klasser mellan 1 och 5. Klass 1 beskriver ett tillstånd där inga kända negativa effekter föreligger på miljö och hälsa och klass 5 utgör ett tillstånd som medför allvarliga negativa effekter på miljö och hälsa, De andra klasserna beskriver successivt tillstånd emellan nämnda klasser.”

Normalt betyder försvarlig i svenskan ’ansenlig, betydande’ och syftar på något av aktningsvärd storlek, t.ex. en försvarlig portion gröt.