Fråga: Vilken är den svenska motsvarigheten till den finska termen varhaiskasvatus?

På svenska kan man använda förskoleverksamhet när det är fråga om själva verksamheten. Är perspektivet mer vetenskapligt kan man tala om förskolepedagogik.