Fråga: Är det någon skillnad på fler och flera?

Svar: Det är en skillnad så till vida att endast flera kan användas i betydelsen ’många’: Helsingfors har flera kyrkor. Vid jämförelser kan däremot både fler och flera användas – Helsingfors har fler(a) kyrkor än Borgå  men fler tycks vara vanligast i sådana fall. Också i betydelsen ’ytterligare’ är fler vanligast: Inga fler kyrkor ska byggas i Helsingfors, likaså tillsammans med ju: ju fler, desto bättre.