Fråga: Varifrån kommer ordet fikonspråk och vad betyder det egentligen?

Svar: Fikonspråk är ett hemligt språk, en språklek, som bygger på förvrängning med hjälp av ordet ”fikon”. Man talar fikonspråk genom att dela ord efter den första betonade vokalen, sätta fi- före den andra delen och därefter sätta -kon efter den första delen. ”Ett hemligt språk” blir alltså ”Fitt ekon fimligt hekon fik språkon” på fikonspråk. ”Fibben gukon” betyder gubben och ”fimp stukon” betyder stump. Och ordet fimp, en stump av en rökt cigarett, kommer faktiskt från fikonspråkets ”fimp stukon”.

Självaste August Strindberg skrev 1882 att fikonspråket då hade ”lefvat minst sina 30 år och har ännu sina ganska talrika anhängar, dock icke mest bland de lägre samhällsklasserna.”

Numera används ordet fikonspråk främst i överförd betydelse om svårbegripligt expert­språk, alltså motsatsen till klarspråk.