Europeiska kommissionens samling av kring 1 miljon meningar med översättningar till 22 av EU:s 23 språk har lagts ut på Internet. Det är den största korpusen någonsin på så många språk. Korpusen består av meningar från rättsliga handlingar om tekniska, politiska och sociala frågor. EU:s databaser för dokumentation Eur-Lex och för terminologi Iate har redan tidigare öppnats för allmänheten. Adressen är: http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html.