Fråga: Jag får ibland i uppdrag att översätta enkäter från finska till svenska. I den finska grundtexten används oftast Te med stor bokstav. Nu undrar jag om jag ska skriva du eller ni och om jag ska använda stor eller liten bokstav. Själv tycker jag att du med liten bokstav känns naturligast.

Svar: Du har rätt i att du med liten bokstav är naturligast. Detta är det vanliga tilltalet i allmän information till en stor grupp medborgare, och även om en enkät kanske inte kan definieras som allmän information gäller den ofta en stor grupp medborgare. För du som pronomen talar å andra sidan också att en enkät i allmänhet formellt riktar sig till en enda person åt gången trots att den sammanlagt gäller många.

Borde vi då skriva Du med stor bokstav? Det skulle kanske av någon uppfattas som artigt, men en negativ följd är att vi då också måste skriva Din, Ditt, Dina och Dig. De stora bokstäverna verkar störande och drar i onödan uppmärksamheten till sig om de återkommer många gånger i en text. Det mest naturliga och neutrala är därför att skriva du.