Fråga: Hur ska jag göra om jag vill placera namn av typen de Gaulle i en alfabetisk förteckning?

Svar: Svaret på din fråga finns i Svenska skrivregler, punkt 15.4.1. Där sägs det att efternamn som inleds med namnpartiklar (af, de, von osv.) vanligen ordnas alfabetiskt efter huvudordet i namnet men att artikeln ändå skrivs ut före namnet. I en alfabetisk förteckning placeras alltså de Gaulle under G enligt Gaulle men skrivs ändå de Gaulle.