Fråga: I bl.a. tidningstext läser man för de som … Påtalade detta för ifrågavarande tidnings­redaktör. Fick som svar att språkreglerna ändrats och att det är korrekt att skriva så. Detta må väl för allt i världen gälla enbart de/dem och inte t.ex. för vi som inte har bil …?

Svar: Du har rätt i att språkvården godkänner både dem som och de som efter preposition (för dem/de som) och i objektsställning (jag beundrar dem/de som …). Detta har i själva verket varit fallet ända sedan 1980-talet, och det bekräftas i Språkriktighetsboken från 2005. Orsaken är att de som uppenbarligen av många språkbrukare uppfattas som en fast och oböjlig enhet. Det oböjda de som i fall som dessa har gamla anor: det finns belägg redan på 1500-talet, och konstruktionen är vanlig också i danskan och norskan. Men ta det lugnt, det gäller enbart de/dem som, inte vi/oss som. I ditt exempel är det alltså bara oss som går an: för oss som inte har bil.