Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till den engelska yrkesbeteckningen business controller eller kan den användas också på svenska?

Svar: Språkrådet konstaterar att det enkla controller är en mycket etablerad yrkesbeteckning i Sverige, men att språkvårdarna föreslagit svenska alternativ som styrekonom, resultatanalytiker, kontrollekonom och (chefs)kamrer. En titt på webben visar att också det sammansatta uttrycket business controller används ymnigt i svenska texter. Det finns säkert inte någon sådan svensk motsvarighet till business controller som är gångbar i alla sammanhang, utan vill man använda en svensk yrkesbeteckning måste den anpassas efter vad personen verkligen arbetar med i varje enskilt fall.