Den tredje reviderade upplagan av boken Att förstå varandra i Norden finns nu också att ladda ner som pdf på Nordens institut i Finlands, Nifins, webbplats. För att citera boken: ”Syftet med denna skrift är att ge råd om hur man kan undvika eller minska svårigheterna att kommunicera på nordiska språk. För de flesta krävs det en del träning för att förstå och bli förstådd. Men danska, norska och svenska är tillräckligt lika för att man ska kunna börja öva förståelse direkt i kontakten med andra nordbor och lyckas ganska snabbt, utan några omfattande teoretiska förstudier. Den allra största skillnaden jämfört med främmande språk är att det räcker med att man lär sig förstå. Man behöver inte lära sig tala ett annat språk.”

Boken är skriven av Catharina Grünbaum och Mikael Reuter.