Fråga: Är det år 2000 eller år 2001 som inleder det nya århundradet och årtusendet? I början av tideräkningen hade ju det första året årtalet 1 och inte 0.

Svar: Trots att det enligt ett visst logiskt synsätt kan anses vara år 2001 som inleder det nya årtiondet, århundradet och årtusendet, är det helt klart att decennie-, sekel- och millennieskiftet enligt det allmänna språkbruket inträffar mellan den 31 december 1999 och den 1 januari 2000. När man talar om 1900-talet respektive 2000-talet avser man enligt samma princip hundraårsperioderna 1900–1999 respektive 2000­–2099. Det finns ing­en orsak att genom logiskt hårklyveri motarbeta detta språkbruk.